Categories
Health News

คุณสมบัติการสร้างภาพประสาทของภาวะสมองเสื่อม

คุณสมบัติของการสร้างภาพประสาทและความเสี่ยงของภาวะสมองเสื่อมและโรคหลอดเลือดสมอง ภาวะสมองเสื่อมเป็นโรคเรื้อรังหรือก้าวหน้าที่นำไปสู่การเสื่อมสมรรถภาพทางปัญญา ชาวออสเตรเลียประมาณ 487,500 คนอาศัยอยู่กับภาวะสมองเสื่อมและเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับสองของประเทศ ทั่วโลก ผู้คนมากกว่า 55 ล้านคนมีภาวะสมองเสื่อม

โดยมีผู้ป่วยรายใหม่ 10 ล้านรายที่ได้รับการวินิจฉัยทุกปี ภาวะสมองเสื่อมเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของความทุพพลภาพและการพึ่งพาอาศัยกันในหมู่ผู้สูงอายุทั่วโลก ซึ่งส่งผลต่อการคิดและพฤติกรรมเมื่อคุณอายุมากขึ้น แต่ถ้าคุณสามารถหยุดโรคความเสื่อมนี้ การวิจัยทางพันธุกรรมครั้งใหม่แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงโดยตรงระหว่างภาวะสมองเสื่อมและการขาดวิตามินดี จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวิตามินดี